• אור נדל"ן

טיפים ומאמרים לשוכרים 

מאמרים בתיווך

מאמרים בנושאים משפטיים

סיומם של יחסי שוכר - משכיר

שכרת נכס מקרקעין היא פעולה יומיומית שגרתית, הנתפסת כדבר פשוט וזמני. יחד עם זאת, עלינו לזכור שהענקת זכות השימוש והחזקה לשוכר, היא למעשה הענקת הזכות הפרקטית הבסיסית היחידה שיש לאדם במקרקעין - כשהוא עצמו אינו עושה בהם שימוש.

מאמרים בנושא נדל"ן

מאמרים בנושא עיצוב ואדריכלות