• אור נדל"ן

 תהליכים במכירת נכס מקרקעין
(בית/דירה) מול הרשות המקומית

 
א. אישורים מהרשות המקומית
 

בעת מכירת נכס מקרקעין (בית/ דירה) יש צורך כחלק מתנאי העסקה על המוכר להמציא לקונה אישורלרשם המקרקעין לפי פקודת העיריות. אישור זה מעיד שעל הנכס נשוא העסקה לא רובצים חובות לעירייה.

על-פי רוב החובות שחלים על נכסים לטובת העירייה הינם כדלקמן:

  1. היטל השבחה  
  2. אגרת תיעול– מי גשמים.
  3. היטלי פיתוח (כבישים, ביוב וכו').

 

האישור לרשם המקרקעין נועד כדי לאפשר את שינוי שמות בעלי הנכס הרשומים בפנקס המקרקעין בכדי שקונה הבית/ דירה יירשם במקום המוכֵר בהתאם לעסקת המכר. כדי לקבל את האישור על המוכר לעבור מס' מחלקות בעירייה.

 

ב. עם ביצוע עסקת הנדל"ן
 

חשוב מאד לאחר חתימת עסקת הנדל"ן להגיע באופן מיידי (בתוך 30 יום ע"פ חוק) אל משרדי העירייה ולדווח על ביצוע העסקה.  

 

ג. היטל השבחה
 

במסגרת השירות שהעירייה (ברמת-השרון) מעניקה לתושביה קיימת אפשרות בידי המוכר לברר את גובה היטל ההשבחה הצפוי לחול בטרם העסקה. וזאת במסגרת שומה מקדמית שלא קשורה במימוש.  (נכון ליולי 2011 גובה השומה עומד על סך 4,000 ₪). השומה המקדמית נועדה כדי לסייע בידי המוכר לדעת מהו גובה היטל השבחה הצפוי לחול בעת העסקה.  שמאי הועדה המקומית יערוך שומת השבחה לנכס (בית/ דירת גג) ויעריך את סכום היטל ההשבחה שיחול בעת ביצוע העסקה. שומה זו תחייב את הצדדים בעת ביצוע העסקה. חשוב לדעת כי התשלום עבור ביצוע השמאות יקוזז מסכום היטל ההשבחה בעת מכירת הנכס הבית או הדירה.

 

יש לציין שעבור ביצוע השומה על מוכר הבית (או מזמין השומה) לשאת בתשלום עלות ביצוע השומה וכאשר תתבצע מכירה סכום התשלום יקוזז/ יופחת מסכום היטל ההשבחה. התהליך יכול להאריך כחודשיים ויש לקחת זאת בחשבון.

 היטל השבחה גובים במקרים הבאים:

  1. בעת מכירת בית אוד דירת גג
  2. בעת הוצאת היתר בניה

 

השרטוט הבא מסכם את תהליכים במכירת בית או דירה מול הרשות המקומית, במקרה שלנו, רמת-השרון.

 

 

 

נמצאים לקראת מכירת נכס בית או דירה?

גשו לרשות המקומית למח' הגבייה

  1. פיתחו טופס טיולית לבדיקת חובות לעירייה
  2. שלמו אגרה לקבלת האישור

טופס טיולים עובר בין המחלקות השונות בעירייה:

  • מחלקת אישורים לטאבו
  • היטל השבחה
  • אגרות פיתוח

 

 

הגשת האישור לרשם המקרקעין