• אור נדל"ן

מס שבח - היטלים על מכירת בית

הטבות מס השבח על נכסים היסטוריים יצומצמו החל משנת 2009

* לאחרונה חלו שינויים בנושא מס שבח. אנו נפרסמם בקרוב באתר.

 
כידוע, מס שבח הוא מס המשולם על מכירה של כל נכס מקרקעין בישראל (למעט אלה הנהנים ממקרי הפטור, כמו "דירת מגורים מזכה"), והוא נקבע על פי ההפרש בין מחיר רכישת הנכס, למחיר מכירתו, בניכוי הוצאות שהוציא בעל הנכס על ובגין הקרקע לרבות לצורך השבחתו.
 
עד לשינוי המיועד, בעלי קרקעות של מבנים ודירות, אשר רכשו את הנכסים הנ"ל לפני שנת 1960, נהנו ונהנים מהטבות מס שבח מפליגות כך, נכסים שנרכשו לפני 1948 וכולל שנה זו, מחויבים במס שבח של 12% כאשר על כל שנה נוספת עד 1960 חלה תוספת של 1%, עד לשיעור מס של 24%.
 
על פי השינוי המיועד, יעלה מס השבח לבעלי נכסים היסטוריים בשנת 2009 ב - 2% כך שנכסים שנרכשו לפני שנת 1948 וכולל שנה זו, יחויבו במס שבח של 14% ואחוז נוסף לכל שנה עד לשנת 1960, בה יהא אחוז המס 26%.
 
משנת 2010 ואילך,יעלה מס השבח על נכסים אלה ב - 1% בכל שנה ועד לביטולה הכללי של הטבה זו לנכסים היסטוריים.
 
לדברי המומחים, לאור הגאות במחירי הנדל"ן ונוכח השבח הרב שנצבר מהתקופות ההיסטוריות ועד עתה, הרי שמשמעות הייקור הינה העלאה משמעותית ביותר של תשלום מס שבח, על ידי בעלי נכסים היסטוריים, בעת מימוש הנכסים ומכאן כי הללו צופים לגל של תכנוני מס ועסקאות בשנת 2008 על ידי בעלי נכסים אלה בכדי לנצל את מדרגות המס המופחתות כמה שאפשר.
 
 

ביטול מס מכירה

בחוק התקציב החדש נקבע כי מס המכירה יבוטל החל מיום 1.8.07.
 
כזכור, מס המכירה מוטל בשיעור של 2.5% על מכירת נכס מקרקעין, למעט "דירת מגורים מזכה" וככזה, מהווה מס עקיף.
 
מס המכירה הוטל בשנת 2000, חלף מס הרכוש שהיה בתוקף עד לשנה זו. בשנת 2001 תוקן החוק ונקבע כי מס זה יחול רק על נכסים שנרכשו לפני נובמבר 2001 וכן יוכר כהוצאה למס שבח.
 
ברבות השנים הבינו בשלטונות המס כי מס זה איננו אפקטיבי מה גם שהליכי הגביה שלו לא התנהלו כשורה. כך למשל, היווה מס זה חסם מפני ביצוע עסקאות שכן גם בעסקאות בהן המוכר הפסיד, היה עליו לשלם מס זה ללא שיכול היה לנכות הוצאה זו.
 
חשוב לזכור כי מאחר ונקבע תאריך יעד מובהק לביטול המס, (1.8.07) הדבר עלול ליצור מחלוקות בין הנישומים לשלטונות המס, בייחוד בעסקאות מותנות שנחתמו לפני תאריך זה שכן כידוע עם מילוי התנאי המתלה, נחשב יום העסקה כיום חתימת ההסכם המותנה.
 
יודגש, עד עתה טרם הוסדר פטור זה בחוק ולכן שלטונות המס מקפיאים כל חיוב שכזה עד להסדרת הענין בחוק.
  
 

חסכון במס הרכישה כתוצאה מהעלאת מדרגות המס

בחוק ההסדרים החדש שאושר במחצית הראשונה של חודש אוגוסט, הועלו מדרגות מס הרכישה בצורה משמעותית ביותר.
 
מס רכישה, כזכור, הינו מס המוטל על רוכש קרקע/דירה, כאשר בדירות מגורים המס נקבע על פי מדרגות מס מדורגות (בקרקע מדובר על מדרגת מס אחידה של 5% משווי העסקה).
 
עד לתיקון בחוק ההסדרים, בדירות מגורים בסכום של עד 602,260 ₪ - היה פטור מתשלום מס רכישה, על הפרש הסכומים שבין סכום זה לסכום של 746,820, הוטל מס של 3.5% ואילו על ההפרש שבין הסכום האחרון לסכומה הכולל של היחידה הוטל מס של 5%.
 
לאחר התיקון לחוק, הועלתה מדרגת הפטור לסכום של 925,000 ₪ , סכום המס של 3.5% הועלה להפרש שבין סכום זה לסכום של 1,300,000 ₪ ועל כל סכום נוסף תחול מדרגת המס של 5%.
 
משמעות השינוי הינה פטור מוחלט במס רכישה ברכישת דירות זולות בסכום של עד  925,000 ₪ וחיסכון של כ – 15,000 ₪ בעסקאות של 1,000,000 ₪.
 
חשוב לזכור – כי מדרגות אלה הינן עד ליום 15.1.08.
 

קרין קנבל-יוקל, עו"ד

קנבל-יוקל, משרד עורכי דין


קרין קנבל-יוקל, עו"ד
רחוב סוקולוב 40 רמת השרון 47235
טלפון 035471087 פקס 035479983
karinlaw@013net.net
 
* אין באמור לעיל בכדי להוות יעוץ מס. חוקי המס סבוכים ורבים המקרים החריגים והיוצאים מהכלל, כך שבטרם ביצוע על עסקה חובה לקבל יעוץ מס פרטני ואין להסתמך על האמור בדפי מידע אלה.
מ\1\0\355

לפגישת ייעוץ מקצועית, פנה אלינו צור קשר

"אור נדלן" - תיווך, שיווק ויזמות נדל"ן, רמת השרון
טלפון משרד: 03-5493080