• אור נדל"ן

הטבות מס השבח על נכסים היסטוריים

הטבות מס השבח על נכסים היסטוריים  יצומצמו החל משנת 2009

כידוע מס שבח הוא מס המשולם על מכירה של כל נכס מקרקעין בישראל [למעט אלה הנהנים ממקרי הפטור,כמו "דירת מגורים מזכה"], והוא נקבע על פי הפרש בין מחיר רכישת הנכס, למחיר מכירתו, בניכוי הוצאות שהוציא בעל הנכס על ובגין הקרקע לרבות לצורך השבחתו.
 
עד לשינוי המיועד, בעלי קרקעות של מבנים ודירות, אשר רכשו את הנכסים הנ"ל לפני שנת 1960, נהנו ונהנים מהטבות מס שבח מפליגות כך, נכסים שנרכשו לפני 1948 וכולל שנה זו, מחויבים במס שבח של 12% כאשר על כל שנה נוספת עד 1960 חלה תוספת של 1%, עד לשיעור מס של 24%.
 
על פי השינוי המיועד, יעלה מס השבח לבעלי נכסים היסטוריים בשנת 2009 ב-2% כך שנכסים שנרכשו לפני שנת 1948 וכולל שנה זו,יחויבו במס שבח של 14% ואחוז נוסף לכל שנה עד לשנת 1960, בה יהא אחוז המס -26% .
 
משנת 2010 ואילך, יעלה מס השבח על נכסים אלה – 1% בכל שנה ועד לביטולה הכללי של הטבה זו לנכסים היסטוריים.
 
לדברי המומחים, לאור הגאות במחירי הנדל"ן ונוכח השבח הרב שנצבר מהתקופות ההיסטוריות ועד עתה, הרי שמשמעות הייקור הינה העלאה משמעותית ביותר של תשלום מס שבח, על ידי בעלי נכסים היסטוריים, בעת מימוש הנכסים ומכאן כי הללו צופים לגל של תכנוני מס ועסקאות בשנת 2008 על ידי בעלי נכסים אלה בכדי לנצל את מדרגות המס המופחתות כמה שאפשר.
 
עו"ד קרין קנבל-יוקל , הנה עו"ד בעסקי נדל"ן ושותפה במשרד קנבל-יוקל, סבג ושות´.
ליצירת קשר עם עו"ד קרין  יוקל, כתובת דוא"ל karinlaw@013net.net
 
 

לפגישת ייעוץ מקצועית, פנה אלינו צור קשר

"אור נדלן" - תיווך, שיווק ויזמות נדל"ן, רמת השרון
טלפון משרד: 03-5493080